1581 سکینه رستمی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سکینه رستمی

کدملی: 1602661332

کد مترجمی: 1581

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/11/03

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/11/03


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/g9t2V
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد