سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: محمد نوری دستجرده

کدملی: 4960064870

کد مترجمی: 1591

تاریخ عضویت در انجمن: 1401/02/10

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/02/10


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/HaVCt
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ