سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


‌نام و نام‌خانوادگی: مهسا چمانچی

کدملی: 0017705118

کد مترجمی: 1595

تاریخ عضویت در انجمن: 1401/03/03

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/03/03


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/Ii8iN
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد