گواهینامه شماره 140018

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم مریم مردانی گرم‌دره در کارگاه «ترجمه رمان عربی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140018 به تاریخ 1400/07/21 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/EAYRZ
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ