گواهینامه شماره 140020

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم ناهید قیم در کارگاه «ترجمه رمان عربی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140020 به تاریخ 1400/07/21 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/PoN4Z
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ