گواهینامه شماره 140038

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم زینب شکرچی در کارگاه «ترجمه رمان عربی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140038 به تاریخ 1400/09/19 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/kEmA8
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ