گواهینامه شماره 9700034

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم سروناز نادردل در کارگاه «ویراستاری مقدماتی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 9700034 به تاریخ 1398/06/15 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/5SfCw
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ