گواهینامه شماره 9900016

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

جناب آقای مهدی ادب‌زاده در کارگاه «ترجمه رمان نوجوان» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 9900016 به تاریخ 1399/06/31 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/50hbF
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ