گواهینامه شماره 140058

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

جناب آقای نعمت‌اله احمدی در کارگاه «اصول و روش ترجمه و جستجوی مقالات علمی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140058 به تاریخ 1400/11/21 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/x1voM
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ