سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: لیلا طوسی

کدملی: 0322089255

کد مترجمی: 1410

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/04/30

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/04/30

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/RmOCW
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ