سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: زهرا خراسانی گرده‌کوهی

کدملی: 0320433056

کد مترجمی: 1445

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/02/02

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/02/02

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/oFRsM
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد