1476 سارا عاشوری

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سارا عاشوری

کدملی: 0013062352

کد مترجمی: 1476

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/10/13

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/10/13


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/v8mEb
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد