1477 آزاده پورصدامی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: آزاده پورصدامی

کدملی: 4723455930

کد مترجمی: 1477

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/10/14

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/10/14


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/484Zp
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد