سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: رویا کریمی جنابی

کدملی: 3257585950

کد مترجمی: 1514

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/03/16

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/03/16


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/eqF6z
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد