1536 معصومه تقی دودانگه

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: معصومه تقی دودانگه

کدملی: 0321563050

کد مترجمی: 1536

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/10/03

تاریخ اعتبار عضویت: 1400/10/03


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/Y5XzP
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ