سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: حمید اسدی

کدملی: 3770262654

کد مترجمی: 1584/1

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/11/29

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/11/29

وضعیت عضویت: عضو موقت


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/wn5q9
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد