Archives

سلام! کاربر مهمان

داستان یک روح

ℜ ترجمه برگزیده و برنده‌ی مسابقه ترجمه داستان کوتاه  انجمن در سال 1399 ℜ انتهای خیابان برادوی، اتاقی بزرگ در خانه‌ای بسیار بزرگ و قدیمی گرفتم که پیش از من، سال‌های زیادی بود کسی از طبقات بالایی‌اش استفاده نمی‌کرد. خانه، مدتی مدید به دست گردوغبار و تارعنکبوت رها شده بود و سکوت و تنهایی بر […]

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ