ساناز کمالی

سلام! کاربر مهمان

ساناز کمالی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر

از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦

◊ ساناز کمالی

دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان و ویراستاری، از سال 1397 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به نشر منتشران اندیشه و نشر هیرمند معرفی شدند و پس از انعقاد قرارداد، همکاری خود را با این نشرها آغاز کردند.

◊ تاکنون یک اثر از ایشان منتشر شده و 2 اثر دیگر در حوزه نوجوان در دست چاپ است.

انجمن صنفی مترجمان استان البرز

کارگروه آموزش

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/ZupvW

About The Author

ساناز کمالی
ساناز کمالی
دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی - عضو گروه اجرایی انجمن صنفی مترجمان البرز - مترجم آزاد - دارای سه اثر ترجمه شده در حوزه کودک و نوجوان

No Comments

Leave a Reply

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ