مریم سلطانی

سلام! کاربر مهمان

مریم سلطانی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر

از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦

◊ مریم سلطانی

دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان و ویراستاری، از سال 1397 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از انعقاد قرارداد، همکاری خود را با این نشر آغاز کردند.

◊ تاکنون یک رمان بلند از ایشان در حوزه بزرگسال منتشر شده و 2 اثر دیگر در دست چاپ است.

انجمن صنفی مترجمان استان البرز

کارگروه آموزش

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/2nW9v

About The Author

ساناز کمالی
ساناز کمالی
دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی - عضو گروه اجرایی انجمن صنفی مترجمان البرز - مترجم آزاد - دارای سه اثر ترجمه شده در حوزه کودک و نوجوان

No Comments

Leave a Reply

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ