گرامر مقدماتی

سلام! کاربر مهمان

گرامر مقدماتی

زمان­‌ها

زمان حال ساده (simple present tense):  از این زمان در موارد زیر استفاده می­‌شود.

  • برای بیان امور روزمره و تکراری

من هر روز صبحانه می­‌خورم.                            .I eat breakfast every morning

  • برای بیان حقایق علمی و مسلَّم

زمین به دور خورشید می­‌گردد.                              .The eat goes round the sun

ساختار:  مصدر بدون to + فاعل

 

زمان حال استمراری (Present Continuous):

  • برای نشان دادن عمل یا رویدادی که در این لحظه در حال انجام گرفتن است و ممکن است در هر لحظه به اتمام برسد.

علی در حال خوردن شامش است.                                     .Ali is eating his dinner

  • برای بیان عملی که در یک دوره زمانی خاص (نه دقیقا در زمان حال) در حال انجام است.

.Mona is sleeping late these days, she is writing a novel

مونا این روزها دیر می‌خوابد، او در حال نوشتن یک رمان است.

ساختار:   Ing + فعل + am/is/are + فاعل

 

حال کامل یا ماضی نقلی (present perfect):

  • برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد.
    در این موارد از today، this week، this year  و غیره استفاده می‌­شود.

او امروز به محل کارم آمده است.                                .He has come to my work today

  • برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته نه چندان دور اتفاق افتاده و اثر یا نتیجه آن هنوز قابل احساس یا مشاهده است. در این موارد از for  یا since  قبل از قید زمان استفاده می­‌کنیم.

من از سال 1381 در کرج زندگی کرده‌­ام.                        .I have live in Karaj since 1381

                            19 سال در کرج زندگی کرده­‌ام.                                .I have lived in Karaj for 19 years
( ممکن است از این به بعد در کرج زندگی کنم و ممکن است نکنم.)

ساختار:    اسم مفعول + have/has + فاعل

 

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):

  • برای بیان عملی که از زمان گذشته شروع شده و فرایند آن تا زمان حال ادامه داشته و یا از تاثیرش روی زمان حال باقی مانده استفاده می‌کنیم. تفاوت این زمان با حال کامل در این است که این زمان تاکید بر فرایند و ادامه‌دار بودن عمل است.

نوید دو ساعت است که مشغول پیاده­‌روی است.                    .Navid has been walking for two hours

ساختار:    Ing + فعل + been +have/has  + فاعل

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/2XBMA

About The Author

ساناز کمالی
ساناز کمالی
دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی - عضو گروه اجرایی انجمن صنفی مترجمان البرز - مترجم آزاد - دارای سه اثر ترجمه شده در حوزه کودک و نوجوان

No Comments

Leave a Reply

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ