جلسات گپ و گفت

گزارش نشست گفتگو با یک مترجم ادبی: مژگان دولت‌آبادی

    گزارش نشست گفتگو با یک مترجم ادبی: مژگان دولت‌آبادی دفتر انجمن صنفی مترجمان البرز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۸   نشست « تجربه‌گویی یک مترجم ادبی» با هدف آشنایی مترجمان و علاقه‌مندان با ترجمه‌ی ادبی در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه بیست‌و‌پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در دفتر انجمن صنفی مترجمان البرز برگزار شد. […]