Archives

سلام! کاربر مهمان

فرمانروای نفرت

خواننده گرامی، لازم به ذکر است که به دلیل عدم امکان ویراستاری تطبیقی، انجمن مترجمان نمی‌تواند کیفیت ترجمه را تایید کند، این داستان کوتاه به انتخاب خود مترجم، ترجمه شده و شما در جایگاه خواننده این متن می‌توانید در بخش نظرات امتیاز دهید و یا نظر خود را برای مترجم بنویسید. تحت سرپرستی ارباب دیوانه […]

با ردپای اربابان

خواننده گرامی، لازم به ذکر است که به دلیل عدم امکان ویراستاری تطبیقی، انجمن مترجمان نمی‌تواند کیفیت ترجمه را تایید کند، این داستان کوتاه به انتخاب خود مترجم، ترجمه شده و شما در جایگاه خواننده این متن می‌توانید در بخش نظرات امتیاز دهید و یا نظر خود را برای مترجم بنویسید. وقتی که پاییز می‌رسید […]

داستان یک روح

ℜ ترجمه برگزیده و برنده‌ی مسابقه ترجمه داستان کوتاه  انجمن در سال 1399 ℜ انتهای خیابان برادوی، اتاقی بزرگ در خانه‌ای بسیار بزرگ و قدیمی گرفتم که پیش از من، سال‌های زیادی بود کسی از طبقات بالایی‌اش استفاده نمی‌کرد. خانه، مدتی مدید به دست گردوغبار و تارعنکبوت رها شده بود و سکوت و تنهایی بر […]

خلاقیت هنری

خواننده گرامی، لازم به ذکر است که به دلیل عدم امکان ویراستاری تطبیقی، انجمن مترجمان نمی‌تواند کیفیت ترجمه را تایید کند، این داستان کوتاه به انتخاب خود مترجم، ترجمه شده و شما در جایگاه خواننده این متن می‌توانید در بخش نظرات امتیاز دهید و یا نظر خود را برای مترجم بنویسید. در یک صبح سرد […]

ناپدید شدن

خواننده گرامی، لازم به ذکر است که به دلیل عدم امکان ویراستاری تطبیقی، انجمن مترجمان نمی‌تواند کیفیت ترجمه را تایید کند، این داستان کوتاه به انتخاب خود مترجم، ترجمه شده و شما در جایگاه خواننده این متن می‌توانید در بخش نظرات امتیاز دهید و یا نظر خود را برای مترجم بنویسید. اواخر ماه نوامبر بود، […]

خواهران

خواننده گرامی، لازم به ذکر است که به دلیل عدم امکان ویراستاری تطبیقی، انجمن مترجمان نمی‌تواند کیفیت ترجمه را تایید کند، این داستان کوتاه به انتخاب خود مترجم، ترجمه شده و شما در جایگاه خواننده این متن می‌توانید در بخش نظرات امتیاز دهید و یا نظر خود را برای مترجم بنویسید. به تازگی نقل مکان […]

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ