Archives

سلام! کاربر مهمان

لاله مختاری

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ لاله مختاری دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه متون روانشناسی، با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از انعقاد قرارداد، همکاری خود را […]

زهره مالمیر

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ زهره مالمیر دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه متون روانشناسی، با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از انعقاد قرارداد، همکاری خود را […]

زهرا رحیمی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ زهرا رحیمی دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

جذب مترجم (روانشناسی)

#جذب_مترجم ? #انجمن_صنفی_مترجمان_استان_البرز در راستای اجرای مفاد اساسنامه خود در حوزه ڪارآفرینی، از بدو تأسیس در حال رایزنے و تبادل نظر با ناشران مختلف در این خصوص بوده است. ?در همین رابطه و پیرو درخواست ارایه شده از سوی یڪی از همڪاران مبنی بر جذب مترجم از مترجمان علاقمندان دعوت می‌شود ترجمه نمونه‌ای را ڪه […]

دنیا زندی

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ دنیا زندی طی فراخوان ماه گذشته، خانم دنیا زندی موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آورند. ایشان به ناشر متقاضی معرفی شده و وارد بازار حرفه‌ای شدند. ◊ ضمن تبریک به خانم زندی […]

نرگس حاجی‌اسفندیاری

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ نرگس حاجی‌اسفندیاری دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

منیژه جلیلی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ منیژه جلیلی دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

مهناز زینعلی‌پور

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ مهناز زینعلی‌پور دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

سپیده کریمی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ سپیده کریمی دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

معصومه میربزرگی

♦ ورود نومترجمان به بازار حرفه‌ای نشر از طریق کارگروه آموزش انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ معصومه میربزرگی دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی، پس از عضویت در انجمن صنفی مترجمان البرز و شرکت در کارگاه‌های ترجمه رمان کودک و نوجوان، از سال 1398 با تایید کمیسیون آموزش انجمن به ناشر معرفی شدند و پس از […]

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ