دوره آموزشی “تربیت مترجم”

سلام! کاربر مهمان

دوره آموزشی “تربیت مترجم”

 :انجمن صنفی مترجمان استان البرز برگزار میکند

آموزش تربیت مترجم

انجمن صنفی مترجمان استان البرز در نظر دارد در راستای تقویت توان عملی و کاربردی مترجمان و اجرای وظایف و مسئولیت‌های آموزشی این نهاد صنفی، دوره‌های  تربیت مترجم را با همکاری تعدادی از اساتید رشته ترجمه از تاریخ شنبه اول تیرماه 1398 برگزار کند.

گفتنی است که دوره پایه تربیت مترجم به مدت 14 جلسه 3 ساعته و زمان‌بندی به شرح زیر برگزار خواهد شد و در انتهای دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در این دوره اعطا خواهد شد.

تربیت مترجم مقدماتی:
دستور زبان انگلیسی ۱۲ ساعت
دستور زبان فارسی ۱۲ ساعت و آیین نگارش
أصول و روش ترجمه ۹ ساعت

ترجمه متون ساده  ۹ ساعت

مجموعا: ۴۲ ساعت

شهری:480 هزار تومان

ویژه اعضا:400 هزار تومان

امکان پرداخت قسطی در سه مرحله از طریق سامانه

100550*6655*

یا از طریق لینک زیر:

برنامه کلاس‌ها:

تاریخ روز ساعت عنوان
1398/04/1 شنبه 16-19 دستور زبان انگلیسی
1398/04/03 دوشنبه 16-19 دستور زبان فارسی
1398/04/10 شنبه 16-19 دستور زبان انگلیسی
1398/04/15 دوشنبه 16-19 دستور زبان فارسی
1398/04/17 شنبه 16-19 دستور زبان انگلیسی
1398/04/22 دوشنبه 16-19 دستور زبان فارسی
1398/04/24 شنبه 16-19 دستور زبان انگلیسی
1398/04/29 دوشنبه 16-19 آیین نگارش فارسی
1398/04/31 شنبه 16-19 أصول و روش ترجمه

 

1398/05/05 دوشنبه 16-19 ترجمه متون ساده
1398/05/07 شنبه 16-19 أصول و روش ترجمه
1398/05/12 دوشنبه 16-19 ترجمه متون ساده
1398/05/14 شنبه 16-19 أصول و روش ترجمه
1398/05/19 دوشنبه 16-19 ترجمه متون ساده
پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/s4fwU

About The Author

اسفندیاری ساناز
ساناز اسفندیاری
کرج

No Comments

Leave a Reply

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ