دوره ویراستاری و نگارش (پیشرفته)

دوره ویراستاری و نگارش (پیشرفته)

از آنجا که نوشتن هرگز بدون ویرایش صحیح متن ممکن نیست٬ در کارگاه ویراستاری شرکت‌کنندگان با اصول اصلی ویراستاری فنی و ادبی متون ( مواردی مانند دستورزبان و نحو صحیح جملات٬ علامت‌گذاری متن و موارد مشابه) آشنا می‌شوند.
منبع: راهنمای ویراستاری و درست نویسی٬ دکتر حسن ذوالفقاری
اصول شکسته نویسی: علی صلحجو
نکته‌های ویرایش: علی صلحجو
دستور خط فارسی: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

برنامه زمانبندی شده کارگاه ویراستاری پیشرفته  ۱۲ ساعت – مدرس: مهسا خراسانی
هفته اول شنبه ۴ تا ۷ جلسه اول
هفته دوم شنبه ۴ تا ۷ جلسه دوم
هفته سوم شنبه ۴ تا ۷ جلسه سوم
هفته چهارم شنبه ۴ تا ۷ جلسه چهارم

از اینجا ثبت نام کنید

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/Q6kxa

About The Author

اسفندیاری ساناز
اسفندیاری ساناز
کرج

No Comments

Leave a Reply